• មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍
  មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍
  អាសយដ្ឋាន:

  អគារលេខ 177អឺ
  ផ្លូវកូឡាឡោម ក្រុម2 ភូមិ2 សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ
  ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

  ទូរស័ព្ទ:

  023 432 022

  085 432 022

  គេហទំព័រ:
 • JAPAN HEART (NGO)
  មន្ទីរពេទ្យអង្គការ បេះដូងជប៉ុន
  អាសយដ្ឋាន:

  ស្រុកពញ្ញាឭ ខេត្តកណ្ដាល

  ទូរស័ព្ទ:

  077 959 471

  គេហទំព័រ:
 • ម៉ាច់ សេវាថែទាំសុខភាពចល័ត
  ម៉ាច់ សេវាថែទាំសុខភាពចល័ត
  អាសយដ្ឋាន:

  អគារលេខ628 ផ្លូវDowntown4, 2004,
  សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

  ទូរស័ព្ទ:

  078 818 163

 • សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ
  សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ
  អាសយដ្ឋាន:

  អគារលេខ89-91-93 & 95
  ផ្លូវ 1011-1984
  សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

  ទូរស័ព្ទ:

  023 881 623

  គេហទំព័រ: