• មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍
  មន្ទីរពេទ្យជប៉ុនសាន់រ៉ាយស៍
  អាសយដ្ឋាន:

  អគារលេខ 177អឺ
  ផ្លូវកូឡាឡោម ក្រុម2 ភូមិ2 សង្កាត់ជ្រោយចង្វារ
  ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ

  ទូរស័ព្ទ:

  023 432 022

  085 432 022

  គេហទំព័រ:
 • ម៉ាច់ សេវាថែទាំសុខភាពចល័ត
  ម៉ាច់ សេវាថែទាំសុខភាពចល័ត
  អាសយដ្ឋាន:

  អគារលេខ628 ផ្លូវDowntown4, 2004,
  សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

  ទូរស័ព្ទ:

  078 818 163

 • សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ
  សាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ
  អាសយដ្ឋាន:

  អគារលេខ89-91-93 & 95
  ផ្លូវ 1011-1984
  សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

  ទូរស័ព្ទ:

  023 881 623

  គេហទំព័រ:
 • JAPAN HEART (NGO)
  មន្ទីរពេទ្យអង្គការ បេះដូងជប៉ុន
  អាសយដ្ឋាន:

  ស្រុកពញ្ញាឭ ខេត្តកណ្ដាល

  ទូរស័ព្ទ:

  077 959 471

  គេហទំព័រ:
 • Medical Forum of Ambassadors for Peace
  សមាគមវេជ្ជសាស្ត្រនៃទូតសន្តិភាព
  អាសយដ្ឋាន:

  平和大使医療者フォーラム

  Medical Forum of Ambassadors for Peace

  គេហទំព័រ:
 • Shiba International Coloproctological Clinic
  គ្លីនិកស្ស៊ីបាឯកទេសជំងឺក្រពះពោះវៀននិងទ្វារបាត
  អាសយដ្ឋាន:

  〒108-0014 東京都港区芝4-11-5 KTビル3階
   4-11-5, Shiba KT Bldg. 3F Minato-ku Tokyo, Japan

  ទូរស័ព្ទ:

  (+81) 03-6453-9307

វាគ្មិនសិក្ខាសាលាក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល
 • Dr. Okawada Manabu
  Dr. Okawada Manabu

  ឯកទេសជំងឺកុមារ

 • Dr. Sato Yukihiro
  Dr. Sato Yukihiro

  ឯកទេសជំងឺក្រពះពោះវៀននិងទ្វារបាត

 • Dr. Inoue Takahiro
  Dr. Inoue Takahiro

  ឯកទេសជំងឺផ្នែកស្មារតី