វីដេអូចំណេះដឹង

 • សកម្មភាពឱសថ

 • ឱសថការីវៃឆ្លាត

 • ជំនាញ+α

 • ចំណេះដឹងសុខភាពទូទៅ

 • សិក្ខាសាលាអ៊ីម៉ាតុគឹ

 • មតិយោបល់ទី២

ចំណេះដឹងវេជ្ជសាស្ត្រ

 • Osteoarthrosis (ជំងឺឈឺសន្លាក់លក្ខណៈប្រែប្រួលទម្រង់)

 • Prostatitis (ជំងឺរលាកក្រពេញប្រូស្តាត)

 • Prostatomegaly (ជំងឺរីកក្រពេញប្រូស្តាត)

ចំណេះដឹងឱសថសាស្ត្រ

ចំណេះដឹងសុខភាពទូទៅ

 • ដំបូន្មានក្នុងការកាត់បន្ថយរោគសញ្ញានៃជំងឺច្រាលអាស៊ីតក្រពះចូលបំពង់អាហារ

 • ប្រសិនបើកំណកខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបន្តកើនឡើង…

 • សម្ពាធឈាមនឹងធ្លាក់ចុះមកកម្រិតធម្មតានៅពេលដែលអ្នកបង្កើនការបរិភោគអាហារដែលផ្តល់សុខភាពល្អ

 • ទម្លាប់នៃការពិសាភេសជ្ជៈមានហ្គាសធ្វើឱ្យប្រឈមនឹងការឈានចូលដំណាក់កាលមុនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែម